Name: Xiao Chun

Camp Year: 2015 Camp City: Zhengzhou Goodbye Letter to Volunteer:

Hello. My name is Xiaochun. Thank you so much.